Vốn Vay
Mua Thiết Bị

Hỗ trợ tài chính

Hỗ trợ tài chính cùng phòng khám thông qua tài trợ vốn vay để mua các trang thiết bị, đặc biệt máy lớn như máy siêu âm, chuẩn đoán hình ảnh, lab xét nghiệm

Vốn Đầu Tư

Đồng Hành

Đồng hành lâu dài cùng phòng khám và bệnh viện thông qua việc đầu tư vốn chủ sở hữu