Tuyển dụng nhân sự

Tham gia iCare

Content Marketing
 • 1 người
 • 12-15.000.000 VNĐ (Net)
 • Fulltime
Giám đốc nhân sự
 • 1 người
 • Thỏa thuận
 • Full-time
Copywriter
 • 6 người
 • Thỏa thuận
 • Partime online
Chuyên viên thiết kế UI / UX
 • 1 người
 • Thỏa thuận
 • Full-time
Chuyên viên thiết kế Graphic
 • 2 người
 • Thỏa thuận
 • Full-time