Giám đốc vận hành Dương Mạnh Cường
Giám đốc Vận Hành
Dương Mạnh Cường
Đồng sáng lập và Giám đốc Vận hành tại iCare Partner. Chuyên gia, Nhà quản trị vận hành giàu kinh nghiệm trong triển khai tối ưu quy trình và đồng bộ chất lượng, trực tiếp áp dụng phần mềm công nghệ nhằm tối ưu năng suất, giảm thiểu sai sót trong vận hành y tế và hướng đến hoạt động tinh gọn.
  • Tổng giám đốc – TK Media, Công ty cung cấp dịch vụ kinh doanh, vận hành cho lĩnh vực y tế
  • Đồng sáng lập và Quản trị vận hành – Hệ thống bán lẻ Ziror e-commerce
Bài Viết
Tăng trưởng doanh thu
Giải pháp vốn
Nâng cao chất lượng dịch vụ bệnh viện: Cách phòng y tế hợp tác để cải thiện chăm sóc sức khỏe.
Bạn đang tìm cách tăng trưởng doanh thu cho doanh nghiệp của mình? Dưới đây là một số
Xem chi tiết