Tư vấn đầu tư Nguyễn Hoàng Việt
Cố vấn đầu tư
Nguyễn Hoàng Việt
Anh Nguyễn Hoàng Việt phụ trách bộ phận đầu tư công nghệ tại Vietnam Investments Group (VIG), nơi anh chịu trách nhiệm về việc khởi tạo, thực hiện và thoái vốn tại các khoản đầu tư. Anh cũng đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm soát của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, y tế, bán lẻ, truyền thông & giải trí. Trước khi gia nhập VIG, anh từng làm việc tại PwC tập trung vào ngành sản xuất, bán lẻ & viễn thông.
Bài Viết
Tăng trưởng doanh thu
Giải pháp vốn
5 Chiến lược Hiệu Quả Để Tăng Trưởng Doanh Thu của Bạn
Bạn đang tìm cách tăng trưởng doanh thu cho doanh nghiệp của mình? Dưới đây là một số
Xem chi tiết