Giám Đốc Kinh Doanh Đặng Thị Thu Hà
Giám đốc Kinh Doanh
Đặng Thị Thu Hà
Đồng sáng lập và Giám đốc kinh doanh tại iCare Partner. Chuyên gia, Nhà quản trị chiến lược dày dặn kinh nghiệm thực chiến, đã từng trực tiếp triển khai giải những bài toán kinh doanh lớn, đặc biệt trong lĩnh vực y tế.
  • Cựu Giám đốc Sales & Marketing – Chuỗi hệ thống y tế Vinmec,
  • Quản lý dự án Sales & Marketing – Topica Việt Nam và Thái Lan
Bài Viết
Tăng trưởng doanh thu
Giải pháp vốn
Nâng cao chất lượng dịch vụ bệnh viện: Cách phòng y tế hợp tác để cải thiện chăm sóc sức khỏe.
Bạn đang tìm cách tăng trưởng doanh thu cho doanh nghiệp của mình? Dưới đây là một số
Xem chi tiết
Tăng trưởng doanh thu
Bước tiến mới trong quản lý y tế: Cách chia sẻ kiến thức để tối ưu hóa quá trình điều hành
Bạn đang tìm cách tăng trưởng doanh thu cho doanh nghiệp của mình? Dưới đây là một số
Xem chi tiết