Tư vấn chiến lược Marco Breu
Cố vấn chiến lược
Marco Breu
Nguyên giám đốc điều hành và là người sáng lập văn phòng McKinsey & Compnay - công ty tư vấn chiến lược số 1 thế giới, tại Việt Nam. Ông Marco Breu đã có 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn chiến lược với nhiều tập đoàn lớn trên thế giới trong các lĩnh vực Y tế, Dịch vụ tài chính, Hạ tầng, Chuyển đổi số. Bên cạnh đó, ông Marco Breu còn là Đồng sáng lập của Mekong Business Challenge - một trong các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tập trung cho sinh viên lớn nhất Đông Nam Á và Bhutan
Bài Viết
Tăng trưởng doanh thu
Giải pháp vốn
5 Chiến lược Hiệu Quả Để Tăng Trưởng Doanh Thu của Bạn
Bạn đang tìm cách tăng trưởng doanh thu cho doanh nghiệp của mình? Dưới đây là một số
Xem chi tiết