Áp dụng chu trình PDCA vào cải tiến chất lượng bệnh viện

Tối ưu vận hành
Bài viết được viết bởi chuyên gia Dương Mạnh Cường

Tại bệnh viện ở Hồ Bắc, khi nâng cao chất lượng chăm sóc cho bệnh nhân nguy kịch trong dịch Covid-19, một nhóm điều dưỡng được thành lập, phân tích hiện trạng ICU, áp dụng chu trình PDCA để cải tiến chất lượng bệnh viện, đặc biệt là vấn đề điều dưỡng.

1. Bối cảnh thực tế áp dụng chu trình cải tiến chất lượng bệnh viện PDCA

Chất lượng chăm sóc của điều dưỡng là một phần quan trọng không thể thiếu trong chăm sóc sức khỏe, đồng thời là một chỉ số hoạt động quan trọng để quản lý.

Chu trình lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và hành động (PDCA) là một mô hình gồm 4 giai đoạn lặp đi lặp lại nhằm cải tiến chất lượng bệnh viện liên tục trong quản lý chất lượng. Nó có thể được sử dụng để ổn định công việc quản lý điều dưỡng, từ đó cải thiện chất lượng điều dưỡng và tỷ lệ sống sót của bệnh nhân.

Vào tháng 1 năm 2020, bệnh viện Trung Sơn thuộc Đại học Phúc Đán đã gửi đội viện trợ đến tỉnh Hồ Bắc để hỗ trợ phòng ngừa và kiểm soát bệnh vi-rút Corona 2019 (Covid-19). Nhóm này đã được giao nhiệm vụ điều trị cho những bệnh nhân nặng mắc bệnh COVID-19 được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) của Khoa truyền nhiễm thuộc Bệnh viện Nhân dân, Đại học Vũ Hán. 

Để đối phó với dịch bệnh một cách hiệu quả và nâng cao chất lượng chăm sóc điều dưỡng cho bệnh nhân nguy kịch, bệnh viện đã thành lập một nhóm quản lý điều dưỡng. Nhóm này đã phân tích kỹ lưỡng tình hình hiện tại của ICU và sử dụng Chu trình PDCA để ổn định và cải tiến chất lượng và hiệu suất của công việc điều dưỡng.

Bối cảnh cải tiến chất lượng bệnh viện, đặc biệt là điều dưỡng nằm trong đại dịch Covid-19
Bối cảnh cải tiến chất lượng bệnh viện, đặc biệt là điều dưỡng nằm trong đại dịch Covid-19

2. Cách triển khai chu trình PDCA vào cải tiến chất lượng điều dưỡng

2.1. Phân tích hiện trạng

Trước tháng 2/2020, không có chính sách quản lý điều dưỡng tiêu chuẩn nào được áp dụng trong ICU. Tuy nhiên, để cải tiến chất lượng bệnh viện, một nhóm quản lý điều dưỡng đã được thành lập từ Bệnh viện Zhongshan. Họ đã áp dụng chu trình PDCA (Plan-Do-Check-Act) để tiêu chuẩn hóa quản lý khu bệnh.

2.2. Phân tích vấn đề và đề xuất

Vào tháng 2/2020, các cuộc khảo sát đã được tiến hành và kết quả được tổng hợp. Các vấn đề đã được xác định trong quá trình khảo sát bao gồm:

 • Các khu vực bị ô nhiễm không được xác định rõ ràng.
 • Vai trò và trách nhiệm của nhân viên điều dưỡng không rõ ràng.
 • Sắp xếp đồ đạc một cách lộn xộn.
 • Bàn giao ca không hiệu quả.
 • Mất nhiều thời gian chờ lấy thuốc.

Để giải quyết những vấn đề này, các biện pháp đối phó sau được đề xuất:

 • Xác định rõ các khu vực sạch và ô nhiễm.
 • Sử dụng tủ đựng giày tự thiết kế để giữ gìn vệ sinh.
 • Rõ ràng vai trò và trách nhiệm của nhân viên điều dưỡng.
 • Thiết lập cơ cấu nhân sự.
 • Đào tạo nhân viên.
 • Đặt đồ đạc ở các vị trí cố định.
 • Thay đổi chế độ bàn giao ca.
 • Cải thiện giao tiếp bàn giao bằng việc sử dụng bảng thông báo.
 • Sử dụng tủ thuốc dự trữ để tiết kiệm thời gian vận chuyển thuốc.

2.3. Chu trình PDCA

 • Kế hoạch

Các khu vực bị ô nhiễm không được xác định rõ ràng: Mặc dù ICU đã được xây dựng lại thành khu cách ly nhưng không có sự phân chia rõ ràng giữa các khu vực khác nhau.

Kết quả là khu vực bị ô nhiễm không được xác định và luồng bệnh nhân được thiết kế kém. Biện pháp đối phó là chia ICU thành khu nhiễm, khu bán nhiễm, khu sạch và sử dụng tủ bảo quản giày tự thiết kế.

Vai trò, trách nhiệm của nhân viên điều dưỡng chưa rõ ràng: Nhân viên y tế đến từ nhiều nơi khác nhau, với vai trò và trách nhiệm khác nhau; chưa có đội ngũ cán bộ quản lý được phân công rõ ràng, trình độ chuyên môn, kỹ năng của các nhân viên cũng có sự khác nhau.

Các biện pháp đối phó được áp dụng là làm rõ vai trò và trách nhiệm của từng y tá, thiết lập cơ cấu nhân sự và tiến hành đào tạo nhân viên.

Vị trí đặt đồ vật lộn xộn: Đồ đạc được đặt một cách bừa bãi vì không có nơi quy định cho đồ vật. Biện pháp đối phó là đặt các vật phẩm ở những vị trí cố định.

Việc chuyển giao ca không hiệu quả: Số lượng lớn bệnh nhân trong ICU dẫn đến thông tin bị mất trong quá trình chuyển giao ca. Ngoài ra, việc giao tiếp không hiệu quả vì có quá nhiều thông tin. Nhóm mới thay đổi chế độ bàn giao ca và sử dụng bảng tin để liệt kê những điểm chính.

Việc vận chuyển thuốc tốn nhiều thời gian: Thiếu nhân lực dẫn đến việc vận chuyển thuốc không hiệu quả. Tủ thuốc dự trữ đã được sử dụng để giải quyết vấn đề này.

 • Thực hiện

Để cập nhật thường xuyên với trọng tâm là các vấn đề của điều dưỡng, các cuộc họp thường xuyên đã được tổ chức. Thông qua đó, các biện pháp nhằm cải tiến chất lượng bệnh viện, nâng cao nhận thức quản lý của nhân viên điều dưỡng và xác định trách nhiệm công việc được đề xuất.

Các đội điều dưỡng chuyên khoa đã được thành lập. Mỗi nhóm đều có kế hoạch làm việc chi tiết. Các buổi đào tạo thường xuyên được tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn cho việc quản lý bệnh nhân nguy kịch.

 • Kiểm tra

Điều dưỡng trưởng và nhân viên kiểm soát chất lượng đảm bảo rằng việc kiểm tra chất lượng và chăm sóc điều dưỡng cho từng bệnh nhân có thể được thực hiện đầy đủ. Y tá trưởng tiến hành đi kiểm tra khu vực ít nhất một lần một tuần.

Hiệu suất của nhân viên điều dưỡng được đánh giá bằng khảo sát dựa trên bảng câu hỏi, khảo sát tại chỗ và kiểm tra viết.

 • Hành động

Phản hồi bao gồm các biện pháp đối phó và cải tiến chất lượng đã được đưa ra cho các vấn đề hiện có. Y tá trưởng và nhân viên kiểm soát chất lượng đã theo dõi các vấn đề đã được xác định và thực hiện các biện pháp để đảm bảo hiệu quả của việc chăm sóc bệnh nhân và đào tạo nhân viên.

Bất kỳ vấn đề mới hoặc dai dẳng nào đều được đưa vào vòng tiếp theo của chu trình PDCA để cải tiến chất lượng. Ví dụ, bộ phận điều dưỡng đã tiến hành thảo luận kịp thời về các vấn đề trong quy trình làm việc hoặc chính sách và đưa ra những sửa đổi tương ứng. 

4 bước trong chu trình cải tiến chất lượng bệnh viện PDCA
4 bước trong chu trình cải tiến chất lượng bệnh viện PDCA

3. Kết quả thực tế

 • Xác định khu vực sạch hoặc bị ô nhiễm

Tỷ lệ nhận thức tăng từ 91,1% lên 100% sau khi các biện pháp đối phó được triển khai. Điều này cho thấy tất cả nhân viên đều nhận thức được các lĩnh vực này và có thể tuân theo quy trình làm việc an toàn.

 • Sử dụng tủ đựng giày dép tự thiết kế

Tỷ lệ nhân viên y tế có thể cất giữ giày dép của mình một cách ngăn nắp đã tăng từ 87,3% lên 100%.

 • Xác định vai trò và trách nhiệm của nhân viên

Nhận thức của nhân viên y tế về vai trò, trách nhiệm của mình tăng từ 87,9% lên 100%; cho thấy tất cả các nhân viên y tế đều biết rõ vai trò và trách nhiệm của mình đã được khảo sát bằng bảng câu hỏi tự thiết kế trong vòng 2 tuần sau khi thực hiện biện pháp đối phó.

 • Xây dựng cơ cấu nhân sự

Nhận thức của nhân viên y tế về vị trí công tác của mình tăng từ 90,6% lên 100%; cho thấy tất cả các nhân viên y tế đều biết rõ nhiệm vụ của mình.

 • Huấn luyện nhân viên

Nhân viên trong tất cả các phòng chăm sóc đặc biệt đã được đào tạo về các thao tác sơ cứu và cách sử dụng các dụng cụ/ống thông đặc biệt. Điểm kỹ năng chuyên môn tăng từ 73,2 lên 92,1 sau khi biện pháp đối phó được thực hiện.

 • Đặt đồ vật ở những vị trí cố định

Tất cả các đồ vật được đặt ở những vị trí cố định và (B) hiệu quả của nhân viên y tế trong việc định vị đồ vật đã tăng từ 88,6% lên 97,8%.

 • Thay đổi bàn giao ca

Tỷ lệ nhận thức về chuyển giao SBAR tăng từ 85,7% lên 100%.

 • Cải thiện giao tiếp chuyển giao bằng cách sử dụng bảng thông báo

Tỷ lệ nhận thức về những điểm chính tăng từ 81,1% lên 98,6%.

 • Sử dụng tủ thuốc dự trữ

Thời gian chờ vận chuyển thuốc giảm từ 60 phút xuống còn 5 phút sau khi biện pháp đối phó được thực hiện.

4. Kết luận

Tóm lại, chất lượng điều dưỡng có mối quan hệ chặt chẽ với chất lượng quản lý điều dưỡng. Là một công cụ hữu ích trong quản lý điều dưỡng, chu trình PDCA giúp cải tiến chất lượng bệnh viện, tiêu chuẩn hóa quản lý điều dưỡng trong ICU liên quan đến dịch bệnh COVID-19 bằng cách phát triển và áp dụng các phương pháp quản lý điều dưỡng hiệu quả

Áp dụng chu trình PDCA trong cải tiến chất lượng bệnh viện là phương pháp cơ bản được áp dụng ở tất cả mô hình chất lượng có thể áp dụng được ở mọi cơ sở y tế ở các cấp độ khác nhau. Tại iCare Partner, chúng tôi cung cấp tổng thể các giải pháp và trực tiếp triển khai các dự án vận hành, cải tiến chất lượng… để giúp các cơ sở y tế tối ưu chi phí.

Hãy để chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ bạn
Chia sẻ bài viết:

Tác giả

Bài viết liên quan

Nhận đề xuất giải pháp cho doanh nghiệp của bạn

Chúng tôi hiểu rằng việc tìm kiếm một đối tác đồng hành có thể là một quá trình phức tạp. Tuy nhiên, chúng tôi đã sẵn sàng giúp bạn dễ dàng hơn bằng cách cung cấp đề xuất miễn phí từ chuyên gia cho bạn.
Đặt câu hỏi cho chuyên gia

  Mục Lục
  Đóng